Hyvinvointiala


Hyvinvointiala on kansainvälisesti merkittävä markkina-alue, ja se luo mahdollisuuksia uusien liiketoimintamuotojen ja työpaikkojen syntymiseen.[1] Yksityisen sektorin osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä on kasvanut viime vuosina. Sosiaalipalveluissa kasvu on ollut terveyspalveluita nopeampaa.[2] Kuntien menoista sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on yli puolet.[3]

Hyvinvointialan kansallinen kehittämistyö tapahtuu nykyisin keskeisesti strategisten hankkeiden kautta. Näiden avulla pyritään muun muassa turvaamaan yleistä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä sekä tukemaan hyvinvointialan kasvua. Työ- ja elinkeinoministeriön HYVÄ-hyvinvointihanke keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen, yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen.[4]

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tavoitteet on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmassa.[5] Ohjelman avulla pyritään kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakaslähtöisesti.[6] Hyvinvointialan kehittäminen valtionhallinnon toimesta tapahtuu nykyisin keskeisesti THL:n ja ministeriöiden informaatio-ohjauksen avulla.[7]

Hyvinvointialan kehitystä tehdään keskeisesti myös EU-rahoituksella. Suomen rakennerahastopoliittisena tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä, työllisyyttä ja hyvinvointia[8]. Erityisesti kolmannen sektorin hyvinvointitoiminnan kehittämiseen on tarjolla RAY:n avustusohjelmia, joilla vahvistetaan yhdistysten ja järjestöjen mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. [9]
[3] Sosiaali- ja terveysministeriön kuvaus kuntien palvelujen menoista ja rahoituksesta: http://www.stm.fi/stm/toiminta_ja_talous/palvelujen_menot

[4] Työ- ja elinkeinoministeriön raportti hyvinvointialan kehittämisestä: https://www.tem.fi/files/23173/TEM_32_2009_strategiset_hankkeet.pdf

[5] Kuvaus sosiaali- ja terveysministeriön historiasta: http://www.stm.fi/stm/historia

[7] Informaatio-ohjaus kuntien tukena Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (2011) http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/b4c22684-b85f-4be0-bc6c-991ca4ed337f

[8] Työ- ja elinkeinoministeriön kuvaus EU:n alue- ja rakennepolitiikasta: http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka

[9] Tietoa RAY:n avustusohjelmista: http://www2.ray.fi/fi/jarjestot/avustusohjelmat

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti